ČLANCI

Drvo života › clanci › uspjeh-svugdje-ili-nishta

USPJEH SVUGDJE ILI NIŠTA

Ispiši

Gandhi je rekao da ne možemo biti uspješni u jednom području života, a da smo neuspješni u drugima. Život je neodvojiva cjelina.

Kako postići više u životu?

Autor: Aleksandar Todorović, Life coach

Zaista uspješni ljudi održavaju ravnotežu između raznih uloga i odgovornosti u životu. Suprotno tome, neki ljudi žrtvuju obiteljski život i prijateljstvo radi karijere, dok drugi žrtvuju karijeru radi obitelji. I jedni i drugi su često nesretni, jer im nešto nedostaje.

Holistički pristup životu temelji se na ispunjavanju četiri osnovne ljudske potrebe: materijalne/ fizičke, socijalne/emocionalne, intelektualne/mentalne i transcendetalne/duhovne. Naš život je kao automobil sa četiri kotača. Ako se guma na jednom od kotača probuši, auto će se kretati još malo, ali će ubrzo morati stati. Slično tome, ako zanemarimo jednu od navedenih potreba, to će negativno utjecati na ostale aspekte života.

Recimo, ako zanemarite fizičko zdravlje, to će se loše odraziti na Vaše umno stanje ili na međuljudske odnose. Kad smo bolesni, um je sklon tjeskobi i lošem raspoloženju zbog fizičkog bola ili brige zbog izostanka s posla. Loše raspoloženje može negativno utjecati na naše ponašanje prema drugim ljudima (razdražljivost, nervoza).

Ako zanemarimo društveni život, međuljudske odnose, razmjenu naklonosti s ljudima – to će utjecati na naše zdravlje, motivaciju i produktivnost.

A ako zanemarimo duhovni aspekt života, potrebu za dubljim razumijevanjem svijeta, smisla života, našeg položaja u univerzumu, Boga, duše, itd., život može biti prazan i lišen dubljih spoznaja. Ako zanemarimo dušu, naše više ja, onda nas tjelesna zadovoljstva i nadraživanje uma kroz filmove, glazbu i znanost mogu iscrpsti i donijeti nam osećaj unutarnje praznine, ponekad i beznađa.

Zato je naša odgovornost pobrinuti se za sva četiri dijela života i uskladiti ih tako da se uzajamno potiču. Preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i potrebe je prvi princip uspjeha. Kad preuzmemo odgovornost, osjećamo mir i čvrstu osnovu za produktivno djelovanje. Preuzimanje pune odgovornosti za našu prošlost, sadašnjost i budućnost potpuno je u skladu s principima – prirodnim zakonima. Ako uskladimo svoj život, ponašanje i djelovanje s prirodnim zakonima, povećavamo vjerojatnost za uspjeh u svim područjima. Odgovornost daje snagu i opunomoćuje čovjeka da bude djelotvoran.