ČLANCI
Aleksandar Todorović

USPJEH SVUGDJE ILI NIŠTA

Gandhi je rekao da ne možemo biti uspješni u jednom području života, a da smo neuspješni u drugima. Život je neodvojiva cjelina.

Kako postići više u životu? | Autor: Aleksandar Todorović, Life coach | opširnije


Komunikacija

TRANSFORMATIVNA KOMUNIKACIJA

Što je to transformativna komunikacija?
To je svjesna komunikacija sa samim sobom i s drugima. Ona mijenja nezdrave navike, preispituje ograničavajuća uvjerenja, pretpostavke i ustaljenu reaktivnost, te transformira degradirajuće misli, riječi i djela pretvarajući ih u pozitivne, jasne, konkretne i i izvedive korake do obogaćenja naših života i života osoba oko nas. Cijeni slobodnu volju i drži nas u sadašnjem trenutku, u kojem je promjena jedino i moguća. Tako podržava ljubav koja je najmoćnija sila u ovom svijetu. Transformacijska komunikacija je prirodno stanje duše i s radošću se primjenjuje. Oslobađajućom kreativnošću ona vodi život ka zadovoljenju svih, pa tako i dviju najuzvišenijih potreba živog bića – potrebe da se voli i potrebe da se bude voljen. | Autor: Goran Pejaković | opširnije