BLOG
Goran Pejaković

Koja će vas količina onog što vam ne treba učiniti sretnima

Odgovor je očigledan. Nema te količine stvari koje ne trebamo koja će nas učiniti sretnima. | Autor: Goran Pejaković | opširnije


komunikacija

Komunikacija

1. Što je komunikacija?
Verbalna ili neverbalna, komunikacija je potreba svih ljudi. To je razmjena informacija, znanja, emocija, stavova,... svega što čini život. Komunikacija je srce svih odnosa. I ne samo to, komunikacija jest odnos. Ipak, to ne znači da je svaka komunikacija sama po sebi uspješna. Ponekad, iako smo razgovarali, imamo iskustvo da se nismo čuli i razumjeli. Većina nas misli da zna komunicirati, sve dok nam život ne pokaže drugačije. | Autor: Goran Pejaković | opširnije
2 / 2 |  < 1 2